De intellektuelles magtovertagelse- og regimente

Antal sider 390: Årgang 2009

Denne generation har været vidne til et af historiens sjældne magtskifter. Kapitalismens dominans er bragt til en afslutning. I dag bærer de intellektuelle stafetten. Gennem en langvarig og undergravende kamp blev de næringsdrivende og produktionsarbejderne sat på plads. Universiteterne udgør vor tids magtbaser som herregårdene i middelalderen. Herfra udruges den nye dominansklasse.

Selvejersamfundet dannede en strålende epoke i Danmarks og de vestlige landes historie. Hvordan bar de intellektuelle sig ad med at nedkæmpe denne sociale succes? Det handler bogen om. Samtidig gøres der rede for, hvorledes det boglige borgerskab fik greb om politik og stat.

En opstigende klasse fører nye ideologier i felten, der er i stand til at undergrave den eksisterende orden. Uddannelsesideologien viste sig effektiv. Boglige studier udgør de intellektuelles stærkeste våben. Med eksamenspapirer vil intellektualmagten konkurrere. Men opfindelsen af økologismen kom næsten til at betyde mere. Denne autoritære ideologi nedbrød ejendomsretten. Dermed var vejen til toppen ryddet.

Hvad kan man forvente af de intellektuelles regimente? Hvilken type samfund synes ideelt for en boglig klasse?

Hvor levedygtigt er intellektualismen? Regimentet styrkesider og dets svage punkter drøftes i bogens sidste kapitel.

Anmelderne skrev

Dette partsindlæg i samfundsdebatten er udover for almindeligt samfundsinteresserede velegnet både for skoler og i andre sammenhænge, hvor man forholder sig til den aktuelle samfundsudvikling.

Kapitalismen er nedkæmpet, og på en lang række områder beskriver han, hvorledes de intellektuelle befæster deres magt. Steen Steensen er velskrivende og vidende.
Bent Birk Kristensen DBC

De intellektuelle mørbankes over næsten 400 sider, og næsten altid uden navns nævnelse. Deres mål er karriere og embede, og de udvider deres magtdomæne med stadig nye former for kontrol, som er dyrt og hæmmer det frie initiativ.
Ole Thyssen Weekendavisen

De intellektuelles magtovertagelse – og regimente er en sammenhængende og omfattende forklaring på akademikernes magtovertagelse, og en eminent beskrivelse af etableringen af de intellektuelles politiske, sociale og kulturelle overherredømme i Danmark.

…Den politiske student, der ønsker at forstå magtens aktuelle væsen, bør anskaffe sig bogen med samme selvfølgelighed, som det sker med et eksemplar af Machiavellis “Fyrsten” eller Ludwig von Mises “Socialism”.
Simon Espersen Copenhagen Institute

Et velskrevet bidrag til klimadebatten

Et af kapitlerne hedder: “Den store løgn om forureningen” og et andet hedder: “Klimakomedien – Fup & Humbug”. Så er stilen ligesom lagt. Teksten er dog ikke hysterisk eller skinger. Forfatterens anke er, at de intellektuelle miljøfolk udnytter klimafrygten til bevillinger og indflydelse på bekostning af de næringsdrivende og produktionsarbejderne. Selv om man måske ikke er enig i den konklusion, er bogen interessant og meget velskrevet.
Søren Olsen Flensborg Avis

Steen Steensens De Intellektuelles magtovertagelse er den mest tilgængelige og komplette beskrivelse sf overgangen fra selvejemamfund til formynderstat ef nogen nordisk forfatter. I bogen redegør Steensen minutiøst for de Intellektuelles fredelige revolution og etablering af sig selv som herskende og hersende klasse I et samfund, hvor landmænd, vkksomhedsejere, entreprenører og andre selvstændige har fået ringere og ringere kår.
— En af bogens vigtigste pointer er nemlig, at de kitellektuelle først og fremmest er embedsjægere.
Lennart Kill

Tilbage
shapeimage_2_link_0