Forureningen gennem tiderne

Antal sider 352, udgivet 2016

Denne bog handler om forureningen gennem tiderne. Dog har alskens snavs og søle ikke forekommet ensartet gennem historien. I begyndelsen var der tale om små grupper, som levede af plantevækst, dyreflokke og fisk. Landskaberne er storladne. Klimaet skifter karakter. Byerne vokser. Folketætheden mærkes. Drikkeligt vand udgør et stort problem. Rengøringen er langt fra ideel. Skarndyngerne hober sig op. Myndighederne griber ind, men ordrene batter meget lidt. De fleste byboere vænner sig til stanken fra gadernes render og lugten fra møddinger og løsgående dyr.

Forbedringer finder sted i midten af 1800-tallet. Fremskridtene er betydelige. Vi befinder os i selvejersamfundets periode fra 1849 til 1968. Andelsbevægelsen fremmer fødevarernes kvalitet. Fabrikkerne yder tilsvarende underværker. De tekniske opfindelser får ret hurtigt ryddet op i byernes uhumskhed. Inden længe er der drikkevand i rørene. Hygiejnen højnes. Motorcykler og biler vinder frem. I 1950’erne er det slut med urenligheden. Danmark oplever en storhedstid.

I 1968 genopstår forureningen. Læreanstalterne summer af politisk aktivisme. Studenterne knytter næverne. Slagordene gungrer. Ned med kapitalisterne! Biologerne holder sig ikke tilbage. Kloden er ved at gå til i gift og gylle! Øjeblikkelig må der gøres noget, hvis menneskeheden skal reddes. Vreden rettes mod bønder, arbejdere, dambrugere og fiskere. De viderekommende i studier undersøger stalde og marker. Alt skrives ned og kontrolleres. Også små butikker får turen.

Løgnen var stor. Hvad skal dette spektakel betyde? Just som forureningen var afskaffet? Stor forvirring blandt de selvstændige. Et klasseskifte er under udvikling. Nu skal angrebet sættes ind mod de næringsdrivende. Boglige politikere skifter holdning. Mange gør sig grønne. Selvejerne står dog ikke alene. De understøttes af produktionsarbejderne, der ikke er venlig stemt over for de intellektuelle.

Anmelderne skrev:

Er lige færdig med “Forurening gennem tiderne”. Er så begejstret, at jeg også har lavet en e-Bog udgave.
Jørn Rasmussen Masnedø Pilealle 5. 1760 Vordingborg.

Hvordan kunne det gå så galt?

Ingen – absolut ingen – har indtil nu haft et overblik over den mængde af miljøregler, landbruget er underlagt. Steen Steensen gør i sin bog Forurening gennem tiderne et forsøg på at skaffe sig et overblik. Men hverken Axelborg, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Justitsministeriet, politiske partier, politikere eller miljøministeren kunne hjælpe ham.

Landbrugets tidligere ledere har ikke protesteret, nej, de har blot gang på gang sagt: “Hvis ikke vi tager det foreslåede, får vi noget, der er meget værre”. Men udviklingen viste noget andet. Det er gået helt katastrofalt. Den talende klasse, de intellektuelle, hvor under bl.a. embedsværket hører, og som man kan kalde det grønne københavnske broderskab, fik mere og mere magt. Et af deres magtmidler er regler, regler og regler.

Selvejersamfundet er en folkelig dannelse, skriver Steensen og henviser til Ronald Reagan, der sagde: “Der er ingen grænser for, hvad vi kan udrette, når bare statsmagten er af vejen”. Danske landbrugsfamilier har betalt prisen.
Anne-Marie-Glistrup Bæredygtigt Landbrug.

Den 5. august 2016.

Jeg har med stor fornøjelse læst Steen Steensens bog om forureningen. Den er både grundig og informativ.

Det er et anderledes værk, som man har svært ved at lægge fra sig. 

Ved min læsning nåede jeg hurtigt frem til, at byerne var de mest snavsede gennem tiderne. Langt fremme i 1800-tallet støder man på stinkende render i gaderne. Byen lugter. Også rotterne huserer, børnene er bange for dem især ved tusmørke. Fattigdommen er åbenbar.

Ifølge Steensens bog lykkedes det for oplyste godsejere i slutningen af 1700 årene at reformere landbruget: Selvejer i stedet for fæstebonde. Det var opskriften i Reventlows ånd. Enevoldskongen Frederik 6. mente det samme. Selveje er fremtiden.

Steensen lægger meget vægt på årene fra 1849 til 1968. Det er Danmarks storhedstid. Han skriver et sted: “Forureningen som et problem står foran sin løsning”. Man kan ikke undgå at være enig.

I Tresserne  genopstod forureningen. Det skabte megen forore i Danmark og andre lande. Men den forore vil jeg overlade til læserne at vurdere.

Det har været en spændende rejse. Bogen fortjener at blive læst af mange.
Ole Kvist 2600 Glostrup