Den økologiske Krigsførelse

Forlaget Abildgaard & Brødgaard 1986
ISBN 87-982201-32-8

Forlaget Abildgaard & Brødgaard 1986
ISBN 87-982201-32-8

Den økologiske Krigsførelse. Påstandene om miljøets slette tilstand er usande. Den forureningshistoriske udvikling er forløbet i den stik modsatte retning, som miljøbevægelsen hævder. Siden den klassiske liberalismes gennembrud i midten af 1800-tallet er alt vendt til det bedre. Skove og marker, byer og gårde, dyr og mennesker befinder sig i en sundhedstilstand, der uden konkurrence overgår en hvilken som helst periode i historien. Forureningen er opfundet af intellektuelle.

Anmelderne skrev:

Bogen er epokegørende. Det er nemlig den første, historisk filosofisk begrundede reaktion mod, hvad forfatteren anser for den stærkt overdrevne eksplosivt voksende miljøbevidsthed. Og sikken en bog! Analyserne er krystalklare, og hans sætninger er skarpe som øksehug.
Bernt Johan Collet. MF

Alle medier er i denne tid ved at svømme over i miljødebat, og der kan godt være brug for lidt modgift mod de til tider næsten dommedagsagtige beskrivelser af, hvor slemt, det står til med miljøforureningen, og modgift er der rigeligt af i “Den økologiske krigsførelse”.
Helge Gade Landbrugsmagasinet

Det er en saglig og god bog, som enhver politiker, og alle, der beskæftiger sig med samfundsforhold i øvrigt, bør læse og drage lære af. Egentligt bør den indgå i skolernes og andre uddannelses-grenes undervisning, det gælder ikke mindst på seminarier og universiteter.
Jysk Landbrug

I Steen Steensens bog er krigen skildret så dræbende veloplagt, at man har lyst til at citere eller læse højt fra hver anden side.
Flemming Chr. Nielsen Morgenavisen Jyllands-Posten

Det er en modig mands undsigelse af en af tidens farligste trusler og kan som sådan ikke anbefales nok. Det er indlysende, at den herskende klasse vil søge at tie den ihjel. Om det lykkes – det afhænger ad Dem.
Søren Krarup – Tidehverv

Antal sider:  154
Pris:  98 kr.  Udsolgt