Er de intellektuelle en demokratisk klasse

Hæfte på 36 sider år 2012

I de sidste halvanden hundrede år har selvejersamfundet domineret udviklingen i Danmark. Det drejer sig i runde tal om tiden fra 1849 til 1968.

Store fremskridt skete i den periode. Selvejet og frimarkedet øgede produktiviteten. Landbruget blomstrede. Det gjorde industri og handel også. Næringsfriheden skabte velstand. Tidligere tiders fattigdom får en ende. 

Men tiderne skifter. Et vendepunkt er indtruffet i rigets historie. De intellektuelle har erobret magten. Hvordan det gik til, kan du læse om i bogen, De intellektuelles magtovertagelse – og regimente.

Men her drejer det sig om de intellektuelles holdning til demokratiet. En ny klasse ved roret medfører store forandringer. Sejrherrer skaber altid et samfund i deres eget billede. Et samfund, der giver dominansklassen udviklingsmuligheder og et solidt forsvar mod fremtidige oprør.

Er de intellektuelle en demokratisk klasse? Det er nutidens mest centrale politiske spørgsmål. Forekommer demokratiet foreneligt med et bogligt herredømme? Eller forholder det sig sådan, at demokratiet udelukkende lader sig realisere i et selvejersamfund?

Spørgsmålet om de intellektuelle og demokratiet er af en sådan vigtighed, at det må underkastes grundige overvejelser.

Lektørudtalelse:
Dette debatskrift vil primært appellere til interesserede i idehistorie, demokrati, politik og magtforhold. Kan også anvendes i undervisningssammenhænge på gymnasieniveau og opefter.
Bent Birk Kristensen