TILBAGEAbildgaard.htmlAbildgaard.htmlshapeimage_1_link_0

I alle civilisationer har der eksisteret en herskende klasse, som i store træk former samfundets indretning. En etableret overklasse dominerer både politik og økonomi.

Herskernes selviskhed fornægter sig aldrig. Udstedte love understøtter magtudøvelsen. De mægtige i staten skraber til sig. Det går ud over svagere grupper i samfundet, der ikke er i stand til at værge tilstrækkelig for sig.


På et tidspunkt mister ledelseslaget grebet om magten. En middelklasse i opdrift løber til fadet. Den nye overklasse skaber en anden social orden, der yder klassen optimale fordele. Men også dette styre får en ende. Stærkere kræfter griber roret.
2010

Nulevende generationer oplever et historisk klasseskifte. Selvejersamfundets epoke er slut. Kapitalismen er færdig. I dag dominerer bøgernes herrer. De intellektuelle har gennem en lang, undergravende kamp erobret magten. Det betyder, at samfundet formes efter de nye dominanters interesser.


De intellektuelle er ikke en materiel produktiv klasse, der kan brødføde sig selv. Hvorledes griber intellektualen fat om producenternes materielle værdier?  Hvordan får den boglige klasse pengene til at rulle opad? Det handler dette skrift om.


Emnet er følsomt. Hverken dominansen eller udbytningen forkyndes fra hustagene. Endog universiteterne er tavse. Det er imidlertid en stakket frist. På et tidspunkt indhenter sandheden den politiske sandhed. 


I bogen De intellektuelles magtovertagelse - og regimente gøres der grundigt rede for de intellektuelles sociale sejre og selvejersamfundets nederlag. Den nødvendige undertrykkelse forud for udbytningen drøftes ligeledes i et bredere perspektiv.
 

Intellektualens udbytning

Antal sider: 28  *

Pris: 35 kr.

Prisen nedsættes ved køb af flere hæfter.